Contacto

Contacto

Acepto recibir comunicaciones relativas a la presente solicitud por los medios de comunicación indicados.

He leído y acepto la Política de Privacidad.

O Espertar

Calle Gándara nº42
15817 , BOIMORTO , A CORUÑA

O noso fin consiste en promover, manter ou restablecer a autonomía das persoas prestando unha atención socio-sanitaria, persoal e doméstica dende unha perspectiva integral e normalizadora en aquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal, física, psíquica e social ou en situacións de desestructuración familiar, para facilitar a permanencia no seu medio habitual de vida, evitando situacións de desarraigo e desintegración social e a súa posible institucionalización. Axuda a domicilio